Międzynarodowa konferencja naukowa

 

Artificem commendat opus

Zbiory graficzne w zasobach bibliotek, archiwów, muzeów i kolekcji prywatnych

 

Konferencja hybrydowa / online

 

 

18-19 listopada 2021

Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie

 

 

Back to top