·    Aktualności   ·   Wydarzenia   ·    Szukaj    ·    Kontakt    ·        ·

 

 

Program UNESCO „Pamięć Świata” I Edycja Listy Krajowej

17 października 2014 r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie, z udziałem Minister Małgorzaty Omilanowskiej odbyła się uroczysta inauguracja I edycji Listy Krajowej Programu UNESCO „Pamięć Świata”. Wśród wpisanych na nią obiektów znajduje się Opis żupy bocheńskiej i wielickiej (rkps sygn. 942), będący najstarszą zachowaną XVI-wieczną kopią manuskryptu powstałego w 1518 r. w związku z porządkowaniem obu kopalni przez Jana Bonera. Z wyglądu niepozorny rękopis zawiera  precyzyjny opis struktury wewnętrznej i funkcjonowania olbrzymiego, zatrudniającego ponad 1000 osób, scentralizowanego przedsiębiorstwa. Opis ten jest dokumentem unikatowym, nie mającym odpowiedników w europejskiej literaturze ekonomicznej. Pełen opis dokumentu oraz jego wersja cyfrowa dostępne są na portalu Pamięć Polski.


Program UNESCO „Pamięć Świata”

Na międzynarodowej liście programu UNESCO „Pamięć Świata” znajduje się przechowywany m.in. w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie zespół akt Komisji Edukacji Narodowej (rkps sygn. 2220) zakwalifikowany w 2007 r. Na Archiwum składają się akta o różnym charakterze: projekty, memoriały, korespondencja, mapy, instrukcje, prace naukowe i podręczniki z okresu od utworzenia Komisji przez Sejm w 1773 roku do roku 1794.

Więcej informacji: http://www.unesco.pl/komunikacja-i-informacja/pamiec-swiata/polskie-obiekty-na-liscie-pamieci-swiata/

Back to top