·    Aktualności   ·   Wydarzenia   ·    Szukaj    ·    Kontakt    ·        ·

 

Prace wydane przez Bibliotekę Naukową PAU i PAN

 • Artificem commendat opus : studia o grafice / red. nauk. M. Adamska, A. Fluda-Krokos, Kraków 2023.
 • Littera scripta manet : zbiory rękopiśmienne w zasobach bibliotek, archiwów i muzeów / red. nauk. E. Danowska, A. Fluda-Krokos, Kraków 2022.
 • Dla Ciebie Polsko : obrazki z życia Tadeusza Żulińskiego (Romana Barskiego) / B. Żulińska; [posłowie K. Grodziska i A. Żulińska]. Kraków 2015.
 • Ostatnie zasyłam pożegnanie... : grypsy Romana Żulińskiego z Cytadeli 4 sierpnia 1864 / [red. nauk. Karolina Grodziska]. Kraków 2014.
 • Wydawnictwa Biblioteki 1856-2006 : bibliografia / oprac. M. Kremer, A. Sroka. Kraków 2006.

 

Prace współwydane przez Polską Akademię Umiejętności

 • Wojna światowa 1914-1918 : Moje wspomnienia i przeżycia bojowe / skreślił Emanuel de Charlenz Hohenauer … ; wydała, wstępem i przypisami opatrzyła Ewa Danowska. Kraków 2018
 • Odłamki pamięci o Wielkiej Wojnie : Tym, którym cześć i miłość winniśmy w darze / układ publikacji i dobór il. M. Włodek, T. Filip]. Kraków 2014.
 • Dług śmiertelności wypłacić potrzeba : wybór testamentów mieszczan krakowskich z XVII-XVIII wieku / oprac. Ewa Danowska. Kraków 2011.
 • Theatri Decor : Groby ludzi teatru na Cmentarzu Rakowickim / K. Grodziska, [fot. Z. Kos]. Kraków 2005.
 • Scientiarum Decor : Cmentarz Rakowicki  w tradycji Polskiej Akademii Umiejętności / K. Grodziska, [fot. Z. Kos]. Kraków 2002.

 zob. też: http://pau.krakow.pl/index.php/pl/wydawnictwo/spis-publikacji/wydawnictwa-pozaseryjne

 

Reprinty ze zbiorów Biblioteki oraz prace współwydane z innymi instytucjami

 • Przegląd krakowskich tradycyj, legend, nabożeństw, zwyczajów, przysłów i właściwości / podał Józef Łepkowski. Kraków 2018.
 • Homer i Kwint w Polszcze. Wypisy faksymilowe z prac Jacka Idziego Przybylskiego. Kraków 2001.
 • Wizerunk [!] sługi wiernego / oprac. K. Grodziska, W. Walecki, [fot. Z. Kos]. Kraków 2001.
 • Brevis et accurata regiminis ac status Zupparum Vieliciensium et Bochnensium sub annum Christi 1518 descriptio / [wstęp J. Piotrowicz ; oprac. red. W. Walecki]. Kraków 2000.
 • Lament różnego stanu ludzi na umarłym kredytem [ok. 1655] / oprac. K. Grodziska, W. Walecki, [fot. Z. Kos]. Kraków 2000.
 • Pieśni ludu znad górnej Drwęcy w parafiach Ostródzkiej i Kraplewskiej zbierane w 1836 do 1840-go roku przez X.G.G. Część pierwsza: Rękopis / oprac. W. Ogrodziński. Kraków, Olsztyn 2000.
 • Lebensgalerie von Alexander Humboldt / oprac. K. Krużel,W. Walecki, [fot. Z. Kos]. Kraków 1998.
 • Słownik dyalektyczny księstwa Cieszyńskiego z dodatkiem przysłów i frazeologii / A. Cinciała, [oprac.] J. Krop. Wisła 1998.
 • Katalog wydawnictw Polskiej Akademii Umiejętności. T. 3:  1947-1952 / oprac. Z. Dydówna, B. Schnaydrowa, R. Żurkowa. Wrocław 1973.
 • Catalogus librorum quos ex urbe Holmia Academiae Litterarum Cracoviensi dono misit H. Bukowski. Kraków 1889.

Back to top