·    Aktualności   ·   Wydarzenia   ·    Szukaj    ·    Kontakt    ·        ·

•  Rękopisów  •  Dokumentów pergaminowych  •  Rycin  •  Inkunabułów  •  Atlasów i map  •  Mikrofilmów  •  Wydawnictw ciągłych  •


I. Rękopisów

 

 

 1. Katalog rękopisów Biblioteki PAN w Krakowie. Sygnatury 1811-2148 / oprac. Z. Jabłoński, A. Preissner.
  Wrocław-Warszawa-Kraków 1962.
 2. Katalog rękopisów Biblioteki PAN w Krakowie. Sygnatury 2149-2298 / oprac. Z. Jabłoński, A. Preissner, B. Schnaydrowa.
  Wrocław-Warszawa-Kraków 1965.
 3. Katalog rękopisów Biblioteki PAN w Krakowie. Sygnatury 2299-2630 / oprac. Z. Jabłoński, A. Preissner, B. Schnaydrowa.
  Wrocław-Warszawa-Kraków 1967.
 4. Katalog rękopisów Biblioteki PAN w Krakowie. Sygnatury 2631-2906 / oprac. Z. Jabłoński, A. Preissner, B. Schnaydrowa.
  Wrocław-Warszawa-Kraków 1969.
 5. Katalog rękopisów Biblioteki PAN w Krakowie. Sygnatury 2907-3606 / oprac. J. Dużyk, B. Schnaydrowa, pod red. Z. Jabłońskiego.
  Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1973.
 6. Katalog rękopisów Biblioteki PAN w Krakowie. Sygnatury 3607-4003 / oprac. B. Schnaydrowa, J. Staszel, pod red. Z. Jabłońskiego.
  Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1976.
 7. Katalog rękopisów Biblioteki PAN w Krakowie. Sygnatury 4004-4567 / oprac. B. Schnaydrowa, J. Staszel, pod red. Z. Jabłońskiego.
  Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1979.
 8. Katalog rękopisów Biblioteki PAN w Krakowie. Sygnatury 4568-4676, 5588-6000 / oprac. J. Dużyk, B. Schnaydrowa, J. Staszel, pod red. Z. Jabłońskiego.
  Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1986.
 9. Katalog rękopisów Biblioteki PAN w Krakowie. Sygnatury 6001-6194 / oprac. J. Dużyk, B. Schnaydrowa, J. Staszel. Wrocław-Warszawa-Kraków 1991.
 10. Katalog rękopisów Biblioteki PAN w Krakowie. Sygnatury 4677-4715 / oprac. J. Staszel.
  Wrocław-Warszawa-Kraków 1995.
 11. Katalog rękopisów Biblioteki PAN w Krakowie. Sygnatury 4716-4796 / oprac. B. Sieraczyńska, Z. Solak, J. Staszel, K. Szymurowa.
  Wrocław-Warszawa-Kraków 1998.
 12. Katalog rękopisów Biblioteki PAN w Krakowie. Sygnatury 4797-4886 / oprac. J. Dużyk.
  Wrocław-Warszawa-Kraków 1996.
 13. Katalog rękopisów Biblioteki PAN w Krakowie. Sygnatury 6195-6550 / oprac. J. Dużyk. Wrocław-Warszawa-Kraków 1999.
 14. Katalog rękopisów Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie. Sygnatury 4887-5587 / oprac. E. Danowska, B. Sieraczyńska, Z. Solak, J. Staszel, K. Szymurowa. Kraków 2001.
 15. Katalog rękopisów Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie. Sygnatury 11500-11970 / oprac. E. Danowska, J.M. Dziewulska, B. Sieraczyńska. Kraków 2007.
 16. Katalog rękopisów Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie. Sygnatury 6551-6880 / oprac. E. Danowska, E. Knapek. Kraków 2008.
 17. Katalog rękopisów Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie. Sygnatury 7281-7780 / oprac. E. Danowska, J.M. Dziewulska, E. Knapek, B. Korniak, B. Sieraczyńska. Kraków 2012.
 18. Katalog rękopisów Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie. Sygnatury 7281-8180 / oprac. E. Danowska, E. Knapek, B. Korniak, M. Radziszewska. Kraków 2019.

II. Dokumentów pergaminowych

 

 1. K. Dziwik, Katalog dokumentów pergaminowych Biblioteki Polskiej Akademii Nauk, cz. I, Dokumenty z lat 1113-1571.
  Wrocław-Warszawa-Kraków 1966.
 2. K. Dziwik, Katalog dokumentów pergaminowych Biblioteki Polskiej Akademii Nauk, cz. II, Dokumenty z lat 1571-1787.
  Wrocław-Warszawa-Kraków 1968.
 3. K. Dziwik, Katalog dokumentów pergaminowych Biblioteki Polskiej Akademii Nauk, cz. III, Dokumenty z lat 1403-1797.
  Wrocław-Warszawa-Kraków 1970.

III. Rycin

 

 1. Katalog Rycin Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Szkoła Niemiecka XV i XVI w. / oprac. M. Bóbr, K. Krużel.
  Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1987.
 2. Katalog Rycin Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Szkoła Niderlandzka XVI, XVII i XVIII w.
  Część I: A-B / oprac. K. Krużel, J. Motyka. Wrocław-Warszawa-Kraków 1991.
 3. Katalog Rycin Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Miedzioryty z XV w. / oprac. M. Pokorska.
  Wrocław-Warszawa-Kraków 1997.
 4. Katalog Gabinetu Rycin PAU w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie. Szkoła Niderlandzka XVI, XVII i XVIII w.
  Część II: C / oprac. K. Krużel. Kraków 2001.
 5. Katalog Gabinetu Rycin PAU w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie. Szkoła Niderlandzka XVI, XVII i XVIII w.
  Część III: D-E / oprac. J. Motyka. Kraków 2003.
 6. Katalog Gabinetu Rycin PAU w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie. Szkoła Niderlandzka XVI, XVII i XVIII w.
  Część VI: Hendrick Goltzius i jego pracownia / oprac. M. Pokorska-Primus. Kraków 2004.
 7. Katalog Gabinetu Rycin PAU w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie. Szkoła Niderlandzka XVI, XVII i XVIII w.
  Część XVI: Rembrandt van Rijn / oprac. K. Krużel. Kraków 2006.
 8. Katalog Gabinetu Rycin PAU w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie. Szkoła Niderlandzka XVI, XVII i XVIII w.
  Część V, 1: Philips Galle / oprac. M. Pokorska-Primus. Kraków 2010.
 9. Katalog Gabinetu Rycin PAU w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie. Szkoła Niderlandzka XVI, XVII i XVIII w.
  Część VII: Hendrick Goudt – Willem Hondius / oprac. M. Adamska, J. Motyka. Kraków 2012.
 10. Katalog Gabinetu Rycin PAU w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie. Szkoła Niderlandzka XVI, XVII i XVIII w.
  Część VIII: Hooghe Romeyn de – Huys Frans / oprac. A. Olszewska. Kraków 2013.
 11. Katalog Gabinetu Rycin PAU w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie. Szkoła Niderlandzka XVI, XVII i XVIII w.
  Część IX: I-K / oprac. K. Krużel. Kraków 2015.
 12. Katalog grafiki ornamentalnej z wieku XVI w zbiorach Gabinetu Rycin Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie
  / oprac. M. Adamska. Kraków 2017
 13. Katalog Gabinetu Rycin PAU w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie. Szkoła Niderlandzka XVI, XVII i XVIII w.
  Część V,2: Rodzina Galle: Theodoor, Cornelis I, Cornelis II i Cornelis III / oprac. M. Pokorska-Primus. Kraków 2018.
 14. Katalog Gabinetu Rycin PAU w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie. Szkoła Niderlandzka XVI, XVII i XVIII w.
  Część X: Adolf van der Laan – Lucas van Leyden / oprac. M. Adamska, J. Motyka. Kraków 2020.
 15. Katalog Gabinetu Rycin PAU w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie. Szkoła Niemiecka XVI, XVII i XVIII w.
  Václav Hollar / oprac. A. Olszewska. Kraków 2023.

IV. Inkunabułów

 

 • Katalog inkunabułów Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie / oprac. T. Dąbrowa, E. Knapek, J. Wojtowicz. Kraków 2015.

V. Atlasów i map

 

 • Katalog atlasów (XVI-XVIII w.) Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie / oprac. B. Kmiecikowa. Rocznik Biblioteki PAN,
  R. 5: 1959, .s 199-289.
 • Katalog map XVI-XVIII w. Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie/ oprac. B. Kmiecikowa. Rocznik Biblioteki PAN,
  R. 12: 1966, s. 161-230.
 • Katalog atlasów XIX wieku (1801-1900) w zbiorach kartograficznych Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie / oprac. J. Bzinkowska, E. Niedziałkowska. Kraków 2010.

VI. Mikrofilmów

 

 • Katalog mikrofilmów. rękopisy Biblioteki PAN w Krakowie. Cz. 1 / oprac. J. Dużyk, B. Schnaydrowa, J. Staszel. Warszawa 1976.
 • Katalog mikrofilmów. rękopisy Biblioteki PAN w Krakowie. Cz. 2 / oprac. J. Dużyk, J. Kręcina. Warszawa 1995.

VII. Wydawnictw ciągłych

 

Back to top