·    Aktualności   ·   Wydarzenia   ·    Szukaj    ·    Kontakt    ·        ·

 

Międzynarodowe Centrum Kultury

 

Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie

 

Muzeum Narodowe w Krakowie

 

Inne wystawy

 


W 1995 r. Biblioteka rozpoczęła współpracę z Międzynarodowym Centrum Kultury.

W jej ramach organizowane są wystawy rycin ze zbiorów PAU

 

 

 

 

Tempus fugit. O czasie i przemijaniu   (2 marca – 8 maja 2016)

Wystawa Tempus fugit. O czasie i przemijaniu zaprezentowała dzieła odnoszące się do zagadnienia nieuchronnego upływu czasu, przemijania i popadania w zapomnienie. Temat ten, obecny w sztuce od stuleci, został ukazany przez pryzmat epoki Kartezujsza i Woltera, uzupełniony wybranymi pracami polskich artystów XX wieku. Szeroki wybór rycin od XVI do XIX wieku, z kompozycjami martwych natur, alegorycznych figur cnót i wad, serii portretów i obrazów ruin niegdyś istniejących miast, pod różnymi kątami ukazał upływ czasu. Wystawie towarzyszył ilustrowany katalog w wersji polskiej i angielskiej. Autorem i kuratorem wystawy była dr Anna Olszewska. [czytaj dalej]

 

 
   

Praca kobiety nigdy się nie kończy   (26 kwietnia – 11 sierpnia 2013)

Tytuł wystawy nawiązał do zrzędliwego wyrażenia jakimi biadolą kobiety, które muszą pracować. Zaprezentowano 126 grafik od XVI do XIX wieku ukazujących kobiety wykonujące różne czynności, które zestawiono z dziełami z XX i XXI wieku, przeważnie wyrażającymi archetyp „kobiecości”. Wystawie towarzyszył ilustrowany katalog w wersji polskiej i angielskiej oraz spotkania dodatkowe. Autorem koncepcji wystawy była dr Karolina Grodziska, kuratorem Magdalena Adamska. Obiekty współczesne wytypowała dr Anna Olszewska. Wystawa cieszyła się dużym powodzeniem i została powtórzona na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w 2013 r. [czytaj dalej]

 

 

 
   

My i oni. Zawiła historia odmienności   (16 marca – 5 czerwca 2011)

Wystawa dotykała zagadnienia odmienności i obcości w wyglądzie i zachowaniu stworzeń i ludzi, mitycznych i realnych. Dotknęła problemu historii uprzedzeń, strachu i fascynacji wobec odmieńców i obcych, podkreślając, iż punkt widzenia dotyczący podziału na „my” i „oni” jest zależny od wierzeń religijnych, układów politycznych, wojen, katastrof żywiołowych i stanu wiedzy medycznej. Wystawie towarzyszył ilustrowany katalog w wersji polskiej i angielskiej. Autorem i kuratorem wystawy była dr Anna Olszewska. Wystawa została powtórzona na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w 2012 r. [czytaj dalej]

 

 

 

 
   

Wina i kara. Sprawiedliwość w grafice europejskiej XVI–XIX wieku   (13 lutego – 19 kwietnia 2009)

Wystawa zaprezentowała ryciny i starodruki z Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie oraz eksponaty muzealne (kłódki, kajdany, miecz katowski) z Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, związane z dawnym wymiarem sprawiedliwości. Na prezentowanych w Galerii MCK rycinach, prócz licznych alegorycznych przedstawień Sprawiedliwości i pojęć z nią związanych, pokazano postacie legendarnych i nowożytnych prawodawców, wizerunki teoretyków prawa, urzędników sądowych i członków palestry oraz przestępców. Wystawie towarzyszył ilustrowany katalog w wersji polskiej i angielskiej. Autorami wystawy byli prof. Stanisław Grodziski i Magdalena Adamska (kurator).

 

 

 

 

 

Rembrandt i Konkurenci   (25 maja – 27 sierpnia 2006)

Z okazji 400-setnej rocznicy urodzin Rembrandta van Rijn (1606-1669), uznawanego za najwybitniejszego akwaforcistę w historii sztuki graficznej zaprezentowano jego dzieła graficzne na tle współczesnych mu artystów. Sztuka graficzna Rembrandta znajdowała naśladowców już za jego życia, a echo jego rycin spotykane jest w sztuce akwaforty do dzisiaj. To, w jak nowatorski sposób Rembrandt w swoich czasach wykonywał grafiki, uwidoczniło zestawienie jego prac z pracami współczesnych mu artystów. Wystawie towarzyszył ilustrowany katalog w wersji polskiej i angielskiej oraz filmy „Akwaforta” i „Zdziwiony Rembrandt”. Autorem i kuratorem wystawy był Krzysztof Krużel. [czytaj dalej]

 

 

 

 

 

Siedem grzechów głównych   (5 kwietnia – 30 maja 2004)

Temat siedmiu grzechów głównych należał do najpopularniejszych w sztuce średniowiecznej. Zapoczątkowały go proste personifikacje uosabiające swoją mimiką lub gestem poszczególne grzechy śmiertelne w dekoracji kościelnej oraz na miniaturach rękopisów. Później zaczęto im przydawać atrybuty i zwierzęta. Przeciwstawiano je często cnotom w symbolicznej walce Zła i Dobra. Jako przykłady ich popełnienia służyły pewne ściśle określone obrazy biblijne i mitologiczne oraz niektóre sceny rodzajowe. Skłonność do popełniania określonych występków znajdowała także odniesienie w ilustracjach temperamentów i „dzieci planet”. Wystawie towarzyszył ilustrowany katalog w wersji polskiej i angielskiej i film „Siedem grzechów głównych według Pietera Bruegla Starszego”. Autorem i kuratorem wystawy był Krzysztof Krużel. Wystawa została powtórzona na Zamku Królewskim w Warszawie w 2006 r.

 

 

 

 

 

 

Hogarth i jego wiek   (27 kwietnia – 24 czerwca 2001)

Wystawa w Międzynarodowym Centrum Kultury przedstawiała sylwetkę jednego z najwybitniejszych rytowników angielskich – Williama Hogartha. Jego twórczość została przedstawiona na tle działalności współczesnych mu artystów. Charakterystyczne dla XVIII-wiecznych grafików były eksperymenty techniczne pozwalające na imitowanie rysunku kredką (sposób kredkowy), malarstwa pastelowego (sposób pastelowy) i akwareli (akwatinta). Na wystawie zaprezentowano prace wynalazców tych technik – Jeana Charlesa Françoisa, Louisa Marina Bonneta i Jeana Baptisty Le Prince'a. Wielką popularnością w tym okresie cieszyła się także doprowadzona do perfekcji technika akwaforty, którą reprezentowały prace Giovanniego Battisty Piranesiego, Bernarda Bellotta, Daniela Chodowieckiego i Françoisa Bouchera. Pierwsze próby wykonywania kolorowych rycin ukazały w najlepszych przykładach prace grafików szwajcarskich, francuskich i brytyjskich. Wystawie towarzyszył ilustrowany katalog w wersji polskiej i angielskiej. Autorem i kuratorem wystawy był Krzysztof Krużel. [czytaj dalej]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rembrandt, Rubens i inni   (7 czerwca – 25 lipca 1999)

W XVII w. techniki graficzne zaczęły znajdować bardzo szerokie zastosowanie w sztuce użytkowej. Równocześnie grafika zachowała swoją funkcję artystyczną, rozwijając nowe środki wyrazu w zakresie swoich technologicznych możliwości i istniejących tendencji stylistycznych. Wystawę otworzyły tzw. Sztychy mistrzowskie Hendrika Goltziusa (1558-1617), na których zaprezentował podsumowanie dotychczasowych osiągnięć miedziorytnictwa, imitując techniki dawnych mistrzów i ukazując wypracowaną przez siebie samego tzw. manierę nabrzmiewającej linii. W XVII w. szczególną popularność zyskała wśród artystów akwaforta, łatwiejsza w wykonaniu od miedziorytu. Perłą wystawy były akwaforty Rembrandta van Rijn (1606-1669) i czeskiego grafika Vacláva Hollara (1607-1677). Zaprezentowano również niezwykłe umiejętności sztycharzy francuskich tworzących niezwykle realistycze portrety na rycinach: Roberta Nanteuila i Jeana Morina. Innym fenomenem w miedziorytnictwie francuskim XVII w. była twórczość Claude'a Mellana, którego dzieło Chusta św. Weroniki ukazuje plastycznie twarz Chrystusa za pomocą jednej, nieprzerwanej, spiralnej linii. Na wystawie ukazano też drogę prowadzącą do powstania nowej techniki graficznej – mezzotinty, wyrosłej z gęsto zakreskowanych rylcem i igłą sztychów Hendrika Goudta (1583-1648). Mistrzostwo, które osiągnęli w mezzotincie graficy holenderscy ukazują ryciny Walleranda Vaillanta (1623-1677), który jako jeden z pierwszych posługiwał się tą techniką. Wystawie towarzyszył ilustrowany katalog w wersji polskiej i angielskiej. Autorem i kuratorem wystawy był Krzysztof Krużel.

 

 

 

 

 

 

Arcydzieła grafiki XV i XVI stulecia ze zbiorów graficznych Biblioteki PAN w Krakowie  

(11 kwietnia – 1 czerwca 1997)

Na wystawie zaprezentowano 108 grafik z XV i XVI w., które pozwoliły na ukazanie dwóch odmiennych dróg rozwoju rytownictwa europejskiego – precyzyjny niemiecki styl rytowania i manierę tworzenia obrazu za pomocą szerokich, równoległych linii. Twórczość najwybitniejszego grafika epoki renesansu, Albrechta Dürera, reprezentowały 24 ryciny. Dopełnieniem obrazu XVI-wiecznej grafiki niemieckiej były drzeworyty malarzy – Lucasa Cranacha Starszego, Albrechta Altdorfera i Hansa Baldunga Griena, oraz miniaturowe miedzioryty tzw. Małych Mistrzów. Grafika włoska XVI w. przedstawiona została na kilku drzeworytach światłocieniowych (chiaroscuro) i miedziorytach reprodukcyjnych, które wykonywali na zlecenie Rafaela znani sztycharze jak Marcantonio Raimondi i Agostino dei Musi. Oddzielną salę poświęcono grafice niderlandzkiej, którą prezentowały miedzioryty Lucasa van Leyden, Hendricka Goltziusa oraz jego uczniów i naśladowców. Wystawie towarzyszył ilustrowany katalog w języku polskim. Autorem i kuratorem wystawy był Krzysztof Krużel.

 

 

 

 

 

 

Francesco Bartolozzi. Ryciny ze zbiorów graficznych Biblioteki PAN w Krakowie  

(14 września – 19 października 1995)

Wystawa zapoczątkowała wieloletni cykl prezentacji dawnych rycin w Międzynarodowym Centrum Kultury z przedwojennego Gabinetu Rycin PAU, włączonego po II wojnie światowej jako zbiory graficzne do Biblioteki PAN w Krakowie. Francesco Bartolozzi (1728-1815) był najwybitniejszym przedstawicielem tzw. techniki punktowanej, w której obraz graficzny tworzony był nie kreską, lecz rozbiciem na punkty za pomocą specjalnego zestawu narzędzi. Ryciny punktowane cieszyły się szczególną popularnością w Anglii dokąd Bartolozzi wyemigrował w 1764 r. Nazywano je tam stipple lub furniture prints, gdyż, odbijane farbami w odcieniach brązu, stanowiły znakomicie komponujące się z meblami elementy wnętrza. Odzwierciedlały zazwyczaj nurt romantyczno-sentymentalny, reprodukując rodzajowe, historyczne i alegoryczne dzieła malarskie Giovanniego Battisty Ciprianiego, Angeliki Kauffman i modnych angielskich artystów współczesnych. Wystawie towarzyszył ilustrowany katalog 160 rycin Bartolozziego i jego naśladowców znajdujących się w Bibliotece. Kuratorami wystawy byli Krzysztof Krużel i Jan Motyka.


We współpracy z Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie przygotowywane są wystawy w oparciu
o Zbiory Specjalne i kolekcję Gabinetu Rycin Biblioteki

 

 

 
   

Seria oryginalnych grafik artystów polskich w opracowaniu Aliny Kalczyńskiej 1984–2014

(9 maja – 4 czerwca 2018)

Wystawa prezentująca bibliofilską serię stworzoną w mediolańskiej oficynie All’Insegna del Pesce d’Oro przez Vanniego Schweiwillera i jego żonę Alinę Kalczyńską-Schweiwiller. Dwujęzyczny cykl osiemnastu tomików poświęconych twórczości polskich grafików przybliża od 1984 r. polską sztukę współczesną europejskim odbiorcom. Na wystawie można było zobaczyć m.in. dzieła: Jerzego Grabowskiego, Janiny Kraupe, Aliny Kalczyńskiej, Jana Tarasina, Tadeusza Mysłowskiego i Jerzego Panka. Wystawę według pomysłu Aliny Kalczyńskiej przygotował Jan Motyka.

 

 

 

 
   

Bogna Krasnodębska-Gardowska (1900-1986) Grafiki z kolekcji Gabinetu Rycin PAU

(8 maja – 14 lipca 2017)

Wystawa prezentująca dzieła Bogny Krasnodębskiej-Gardowskiej, należącej do grona najważniejszych polskich artystek przedwojennego pokolenia czynnych w Krakowie po roku 1945. Przegląd obejmuje jej dojrzałą twórczość, gdy na stałe związała się z tym miastem. Wystawę przygotował Jan Motyka z pomocą pracowników Archiwum Nauki. [czytaj dalej]

 

 

 

 
   

Krzysztof Skórczewski – Miedzioryty. Dar dla Gabinetu Rycin PAU  

(8 maja – 6 czerwca 2016)

Wystawa prezentowała drugą część daru prof. Krzysztofa Skórczewskiego, jednego z najsłynniejszych polskich miedziorytników dla Polskiej Akademii Umiejętności. Tym razem zasięg chronologiczny ofiarowanych 22 miedziorytów objął lata 2006–2015. Wystawę przygotował Krzysztof Krużel, z pomocą techniczną pracowników Archiwum Nauki.

 

 

 

 

 

 

Krzysztof Skórczewski. Kolekcja miedziorytów z lat 2010-2014. Dar dla Gabinetu Rycin PAU  

(20 marca – 31 marca 2015)

Wystawa prezentowała dzieła ofiarowane Polskiej Akademii Umiejętności przez prof. Krzysztofa Skórczewskiego, jednego z najwybitniejszych polskich miedziorytników, członka PAU. W r. 2014 Artysta ofiarował do Gabinetu Rycin PAU 27 swoich miedziorytów wykonanych w latach 2010-2014. Wystawie towarzyszył ilustrowany katalog, zawierający obszerny wywiad Andrzeja Kobosa z Artystą. Wystawę przygotowała Teresa Bobek, z pomocą techniczną pracowników Archiwum Nauki.

 

 

 
   

Secesja, Młoda Polska, Art Déco. Ekslibrisy ze zbiorów Biblioteki Naukowej PAU  PAN w Krakowie   

(18 marca – 6 maja 2011)

Wystawa prezentowała dorobek dwóch czołowych twórców ekslibrysów tych czasów, Kazimierza Hałacińskiego i Rudolfa Mękickiego. Wystawę przygotowała Agnieszka Fluda-Krokos. Wystawie towarzyszył bogato ilustrowany katalog, okolicznościowy ekslibris i plakat wykonany przez Czesława Wosia.

 

 

 

 

 

 
   

Hic liber mihi est – ekslibrisy uczonych i instytucji naukowych 

(19 marca – 7 maja 2010)

Wystawa prezentowała 278 ekslibrisów ze zbiorów Gabinetu Rycin PAU. Wystawa składała się z czterech części tematycznych. Pierwsza część stanowiła wprowadzenie w zagadnienie sztuki ekslibrisu, w drugiej – zaprezentowano ekslibrisy instytucji naukowych, w trzeciej – znaki własnościowe wykonanym dla uczonych, w czwartej – pokazano przykłady funkcjonowania ekslibrisów. Na wystawie można było podziwiać dzieła takich twórców ekslibrisów jak: Wojciech Jakubowski, Krzysztof Kmieć, Rudolf Mękicki, Jerzy Napieracz, Zbigniew Osenkowski, Stanisław Ostoja-Chrostowski, Ferdynand Ruszczyc. Wystawę przygotowała Agnieszka Fluda-Krokos. Wystawie towarzyszył bogato ilustrowany katalog.


 

 
   

W ramach projektu „Kobieta - Wiedza – Władza”  dr Anna Olszewska
w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach
przygotowała serię prezentacji rycin ze zbiorów PAU.

 

http://www.kobietawiedzawladza.pl/

 

 

 

 

 

 

Theatrum mulierum Václava Hollara   (8 marca – 22 marca 2016)

Na wystawie przedstawiono prace Václava Hollara (1607-1667), jednego z najzdolniejszych grafików XVII-wiecznej Europy, wyróżniającego się w dokumentowaniu codzienności. Tytułowy "Teatr kobiet" to seria grafik ukazujących stroje mieszkanek różnych regionów Europy. Jej uzupełnieniem był cykl czterech pór roku, które artysta przedstawił pod postacią kobiet w sukniach z epoki, dwa popiersia prezentujące wyszukane formy kobiecych nakryć głowy oraz studium mufek – martwa natura skomponowana z akcesoriów zimowego stroju. Przedstawienia strojów zarówno modnych, dopracowanych w każdym szczególe jak i codziennych stanowiły osobny wątek w twórczości Václava Hollara. Artysta udokumentował ubiory mieszkanek różnych regionów ówczesnej Europy. Był mistrzem graficznego przedstawiania miękkich futer, faktury jedwabiu, koronek, chropowatych powierzchni haftów. Scenariusz i komentarze do wystawy opracowała dr Anna Olszewska.

 

 

Kobieta w Metropolis. Człowiek i technologie   (8 marca – 23 marca 2015)

Na wystawie zaprezentowano cykl 20 rycin Nova Reperta Johannesa Stradanusa z XVI w. przedstawiający najnowsze innowacje i odkrycia nowożytności, stanowiące swoisty wizualny katalog życia społecznego. Precyzyjnie wykonane miedzioryty przedstawiły odkrycie Ameryki, wynalazki busoli, astrolabium oraz nowoczesnych żaglowców, młynów wodnych i wiatraków, prochu strzelniczego, druku i miedziorytnictwa, malarstwa olejnego, strzemion, zegara, okularów, lekarstwa na syfilis, hodowli jedwabników, destylacji, tłoczenia oliwek, cukru trzcinowego i maszyn polerujących zbroje. Wystawa była częścią projektu "Kobieta - Wiedza - Władza". Scenariusz i komentarze do wystawy opracowała dr Anna Olszewska.

 

 

 
   

Wizerunki wiedźmy w czasach rewolucji naukowej   (8 marca – 23 marca 2014)

Prezentacja była częścią projektu "Kobieta - Wiedza - Władza" i objęła zespół prac graficznych z kolekcji Gabinetu Rycin PAU w Bibliotece Naukowej PAN i PAU w Krakowie, Biblioteki Jagiellońskiej oraz Muzeum Narodowego w Krakowie. Grafiki ukazały przedstawienia czarownic, jakie wyobrażane były na dawnych rycinach. W wyborze znalazły się ryciny autorstwa Albrechta Dürera, Marcantonio Raimondiego, Agostino dei Musi według Rafaela Santi czy Theodora de Bry według Petera Bruegela Starszego. Wśród autorów tych przedstawień pojawili się również Johannes van der Velde oraz Goya. Scenariusz i komentarze do wystawy opracowała dr Anna Olszewska.

 


We współpracy z innymi instytucjami zorganizowano wystawy:

 

 

 

 

 

Kosmologia. Obraz świata w nowożytności   (12 maja – 27 sierpnia 2009)

Wystawa współorganizowana przez Bibliotekę z Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego i Biblioteką Jagiellońską z okazji Międzynarodowego Roku Astronomii. Zaprezentowano na niej 72 ryciny z Polskiej Akademii Umiejętności, w tym prace Albrechta Dürera, Georga Pencza, Maartena van Heemskercka, Hendricka Goltziusa, Crispijna van der Passe, Jeremiasza Falcka i Vaclava Hollara. Drugą część ekspozycji stanowiło 26 starodruków z Biblioteki Jagiellońskiej, wśród których znalazły się kanoniczne prace Mikołaja Kopernika, Galileusza, Keplera, Heweliusza oraz rękopis Kosmografii Ptolemeusza. Tematycznie wystawa została podzielona na cztery zagadnienia: Kształty Universum, Obrazy nieba, Pod władzą czasu i żywiołów oraz Zagubieni we wszechświecie. W ramach tego wprowadzono adekwatny materiał ikonograficzny, ukazujący zmienność spojrzenia człowieka na otaczający wszechświat na przestrzeni dawnych wieków. Wystawie towarzyszył ilustrowany katalog w wersji polskiej i angielskiej oraz film Bogusława Sławińskiego. Autorem i kuratorem wystawy była dr Anna Olszewska. [czytaj dalej]

 

 
   

Obyczajowość w grafice XVIII wieku   (3 kwietnia – 28 czerwca 2009)

Na wystawie zaprezentowano 59 rycin z Gabinetu Rycin PAU w Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, uzupełnionych kilkunastoma grafikami z Muzeum Narodowego w Poznaniu i z Muzeum Zamku Górków w Szamotułach. Na XVIII wiecznych rycinach angielskich, francuskich i włoskich przedstawiono „łatwą, lekką i przyjemną” tematykę, charakterystyczną dla twórczości rokoka. Były to głównie ryciny ukazujące gry, zabawy, flirty, miłostki i codzienne życie ludzi w XVIII wieku. W kontraście do nich wystąpiły moralizatorskie grafiki Wiliama Hogartha. Ekspozycji towarzyszyło wydawnictwo, w formie płóciennej teki z reprodukcjami grafik Williama Hogartha – „Kariera Nierządnicy” i komentarzem do każdej z nich (Michał Kruszona). Autorem i kuratorem wystawy była Anna Magdalena Król. [czytaj dalej]

 

Back to top