·    Aktualności   ·   Wydarzenia   ·    Szukaj    ·    Kontakt    ·        ·

PL ISSN 0079-3140

 

„Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie” jest ogólnopolskim periodykiem naukowym ukazującym się regularnie od 1955 roku (do 1999 jako „Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie”). Poświęcony jest szeroko rozumianej kulturze piśmienniczej oraz jej funkcjonowaniu w perspektywie historycznej. Tematyka materiałów publikowanych w „Roczniku” dotyczy przede wszystkim historii, historii sztuki (w tym grafiki), historii literatury, bibliologii i prasoznawstwa oraz szeroko rozumianych dziejów polskiego środowiska naukowego ze szczególnym uwzględnieniem Krakowa. Duża część artykułów i edycji (pisanych również przez pracowników Biblioteki) oparta jest na własnych bogatych zasobach, głównie rękopisach, starych drukach i rycinach.

Główną (tj. pierwotną) wersją czasopisma jest wydanie drukowane.

Na stronie dostępne są spisy treści wszystkich numerów, wraz z dostępem do niektórych artykułów w wersji elektronicznej. Ponadto, artykuły z lat 1955-2006 są wymienione w bibliografii Wydawnictwa Biblioteki za lata 1856-2006 oprac. przez Małgorzatę Kremer i Annę Srokę (Kraków, 2006).

Back to top