·    Aktualności   ·   Wydarzenia   ·    Szukaj    ·    Kontakt    ·        ·

Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie została włączona do Ogólnokrajowej Sieci Bibliotecznej.

Biblioteki wchodzące w skład sieci bibliotecznej zobowiązane są do współdziałania w zakresie gromadzenia, opracowywania, przechowywania i udostępniania zbiorów, sporządzania i rozpowszechniania informacji bibliograficznych i dokumentacyjnych, działalności naukowo-badawczej oraz dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek, a także wymiany oraz przekazywania materiałów bibliotecznych i informacji.

Więcej informacji o Ogólnokrajowej Sieci Bibliotecznej pod adresem: https://www.bn.org.pl/dla-bibliotekarzy/ogolnokrajowa-siec-biblioteczna.

Back to top