·    Aktualności   ·   Wydarzenia   ·    Szukaj    ·    Kontakt    ·        ·

Do podstawowych zadań Biblioteki należy popularyzowanie wśród czytelników wiedzy odnośnie posiadanych przez nią zbiorów. Jedną z form jego realizacji jest organizowanie pokazów, których uczestnikami są przede wszystkim studenci, pracownicy instytucji naukowych oraz uczniowie. W bieżącym roku kalendarzowym (2023) pracownicy Biblioteki gościli w Czytelni Głównej, Czytelni Zbiorów Specjalnych, a także w Gabinecie Rycin następujące grupy: 

studentów Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego (13 stycznia), zwycięzców aukcji charytatywnej dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (24 lutego), pracowników i studentów Uniwersytetu Jagielońskiego w ramach Tygodnia Jakości Kształcenia (15 marca), studentów filologii germańskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (17 kwietnia), studentów Pracowni Rysunku i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (18 kwietnia), studentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (21 kwietnia) i studentów archiwistyki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (10 maja). Wszystkie instytucje zainteresowane uczestnictwem w pokazach organizowanych przez Bibliotekę prosimy kontakt z Dyrekcją Biblioteki.

Back to top